Försenat bagage - online-anmälan

Ankomstservice

Basel

Basel, Swissport International
Öppethållningstider: 08:00h - 22:00h
Telefon: +41 43 815 0805
Fax: +41 61 325 2355
Email: bsl.lostbag@swissport.com
Adress: Swissport International Ltd.
Station Basel, Lost & Found
BSOP
P.O. Box
CH-4030 Basel-Airport

Tillbaka