Försenat bagage - online-anmälan

Ankomstservice

Geneva

Geneva, Swissport International
Öppethållningstider: 06:00h - 23:00h
Telefon: +41 43 815 0808
+41 (0) 900 775 775 (Lost Property, unchecked bags, CHF 1.10 per minute)
Fax: +41 22 799 3157
Email: gva.bags@swissport.com
Adress: Swissport International Ltd.
Station Geneva, Arrival Services, BGPA.
P.O Box 776
CH-1215 Geneva

Tillbaka