Försenat bagage - online-anmälan

Anmäl försenat bagage

Om Ni har fått ett indentifikationsnummer på ankomststationen, vänligen anmäl det försenade bagaget med att välja "Fortsätt".

Om Ni behöver ett identifikationsnummer, vänligen kontakta ankomstservice på din ankomststation.

Fortsätt

Granska och updatera er rapport

Med ert rapportnummer kan Ni följa upp rapportens status och uppdatera givna uppgifter. Vänligen välj "Fortsätt".

Om Ert rapportnummer har försvunnit, vänligen kontakta ankomstservice.

Fortsätt